Trasaturile comune ale profetilor falsi indicate in Vechiu Testament.

Aceste date ne pot demasca lupii rapitori care vin în piele de oaie ca să distrugă turma lui Dumnezeu…

       I.            Pretind a fi trimisi de Dumnezeu

  1. Ieremia 23,17.   Necontenit grăiesc ei celor ce Mă dispreţuiesc: “Domnul, a zis că va fi pace peste voi”. Şi tuturor celor care urmează inima lor învârtoşată le zic: “Nici un rău nu va veni asupra voastră !”
  2. Ieremia 23,18. Că cine a luat parte la sfatul Domnului, ca să vadă şi să audă cuvântul Lui ? Sau cine a luat aminte la cuvântul Lui ca să-l vestească ?
  3. 3.        Ieremia 23,31. Deoarece Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care vorbesc cu limba lor, dar zic: “El a spus”.
  4. 4.        Ieremia 23,32.  Tot Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care spun visuri mincinoase, care le povestesc pe acestea şi duc pe poporul Meu la rătăcire cu amăgirile lor şi cu linguşirile lor, deşi Eu nu i-am trimis, nici le-am poruncit; ei nu aduc nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.

Citește în continuare „Trasaturile comune ale profetilor falsi indicate in Vechiu Testament.”

Reclame

Despre denumirea „MARTORII LUI IEHOVA” – pentru Tatiana

four-letter-word-300x240-240x192

Argumentele „Martorilor lui Iehova”:

„Avraam a numit locul acela Iahve-ire, adică Dumnezeu poartă de grijă…” (Facerea, 22, 14).

„…Domnul este numele Lui” (Ieşirea 15, 3). Citește în continuare „Despre denumirea „MARTORII LUI IEHOVA” – pentru Tatiana”