Trasaturile comune ale profetilor falsi indicate in Vechiu Testament.

Aceste date ne pot demasca lupii rapitori care vin în piele de oaie ca să distrugă turma lui Dumnezeu…

       I.            Pretind a fi trimisi de Dumnezeu

  1. Ieremia 23,17.   Necontenit grăiesc ei celor ce Mă dispreţuiesc: “Domnul, a zis că va fi pace peste voi”. Şi tuturor celor care urmează inima lor învârtoşată le zic: “Nici un rău nu va veni asupra voastră !”
  2. Ieremia 23,18. Că cine a luat parte la sfatul Domnului, ca să vadă şi să audă cuvântul Lui ? Sau cine a luat aminte la cuvântul Lui ca să-l vestească ?
  3. 3.        Ieremia 23,31. Deoarece Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care vorbesc cu limba lor, dar zic: “El a spus”.
  4. 4.        Ieremia 23,32.  Tot Eu, zice Domnul, sunt împotriva proorocilor care spun visuri mincinoase, care le povestesc pe acestea şi duc pe poporul Meu la rătăcire cu amăgirile lor şi cu linguşirile lor, deşi Eu nu i-am trimis, nici le-am poruncit; ei nu aduc nici un folos poporului acestuia, zice Domnul.

    II.            Nu sunt trimisi sau insarcinati de Dumnezeu

  1. 1.      Ieremia 14,14  Iar Domnul mi-a răspuns: “Proorocii proorocesc lucruri mincinoase în numele Meu; Eu nu i-am trimis, nici nu ie-am dat poruncă şi nici nu le-am grăit; ci ei vă vestesc vedenii mincinoase, proorociri deşarte şi închipuiri ale inimii lor”.
  2. Ieremia 23,21  N-am trimis Eu pe proorocii aceştia, ci au alergat ei singuri; Eu nu le-am spus, ci au profeţit ei de la ei.

 III.            Lacomi de bani

  1. 1.      Miheia 3,11.  . Căpeteniile lor fac judecată pentru plocoane, preoţii dau învăţătura legii pentru plată şi profeţii profeţesc pentru bani şi se sprijină pe Domnul zicând: “Domnul este în mijlocul nostru şi prăpădul nu va veni peste noi !”

  IV.            Inselatori

1.   Matei 7,15 Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru         sunt lupi răpitori.

2.     Iazechiel 13,6 Vedeniile lor sunt deşarte şi prevestirile lor mincinoase; ei zic: “Domnul a spus”, dar Domnul nu i-a trimis şi ei încredinţează că se va împlini cuvântul lor.

     V.            Beti, vorbesc sub influenta alcoolului

  1. 1.        Isaia 28,7.  Dar şi aceştia se clatină de vin şi rătăcesc drumul din pricina băuturilor tari; preotul şi proorocul se poticnesc de băutură, sunt biruiţi de vin, au ameţeli din pricina băuturilor tari, în vedenii se înşală, în hotărâri şovăiesc.

  VI.            Sunt imorali si profani

1.Ieremia 23,11.  Că profetul şi preotul sunt necredincioşi; şi până şi în casa Mea am găsit răutatea lor, zice Domnul.

2. Ieremia 23,14.  Dar în proorocii Ierusalimului am văzut grozăvii: aceştia fac desfrânare şi umblă cu minciuni, ajută mâinile făcătorilor de rele, ca nimeni să nu se întoarcă de la necredinţa sa; toţi sunt pentru Mine ca Sodoma, şi locuitorii lui ca Gomora.

  1. VII.            Proorocesc dupa placul lor,sunt fara minte

1.Ezechiel 13,2.  “Fiul omului, rosteşte profeţie împotriva proorocilor lui Israel, care prevestesc, şi zi celor ce proorocesc după îndemnul inimii lor: Ascultaţi cuvântul Domnului !

2.Ezechiel13,3. Aşa grăieşte Domnul Dumnezeu: Vai de proorocii cei mincinoşi, care urmează duhul lor şi nu văd nimic !

  1. VIII.            Sunt comparati cu sacalii din pustie

1.Ezechiel13,4. Proorocii tăi, Israele, sunt ca niste sacali in mijlocul darimaturilor!

  IX.            Sunt vint

1.Ieremia 5,13. Proorocii sunt vânt şi nu este în aceştia cuvântul Domnului. De aceasta şi ei să aibă parte !”

     X.            Proorocesc  neadevaruri

1.Ieremia 5,31.  Proorocii profeţesc minciuni, preoţii învaţă ca şi ei, şi poporului Meu îi place aceasta. Dar la urmă ce veţi face ?”?”.

Anunțuri